Direct naar:

000 km
gelopen van de 200 km

Kerstmutsenloop

Basisschool Oudendijk

Streefbedrag € 500,00

FM Serious Request: the Lifeline 2020

Wij, de kinderen in groep 7/8, hebben een gastles gekregen van een vrijwilliger van het Rode Kruis. Dit jaar richt de actie van 3FM zich op het Rode Kruis, om medewerkers te ontlasten en corona tegen te gaan in allerlei landen.
Wij willen heel graag iets doen om ook een steentje bij te dragen!
Daarom houden wij op dinsdag 15 december tijdens de ochtendpauzes een kerstmutsenloop! Eerst zijn de groepen 1 t/m 4 aan de beurt om rondjes op het schoolplein te rennen en daarna volgen de groepen 5 t/m 8. Allemaal een kerstmuts op! Wij hopen natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk sponsors vindt!
Het geld dat opgehaald wordt, zal het Rode Kruis besteden aan mondkapjes, desinfectiemiddelen, medisch materiaal, schorten etc. voor de vrijwilligers. Niet overal zijn deze middelen goed te krijgen en ze zijn wel heel belangrijk om besmettingen tegen te gaan.
Een heel goed doel en wij hopen een mooi bedrag te kunnen ophalen!

Alvast heel veel dank!Groep 7/8,

namens de hele school (kinderen en juffen!)

updates

Geplaatst op 15 december 2020

Geplaatst op 15 december 2020

Kerstmutsenloop op het schoolplein!
;